Metody osuszania obiektów z wilgoci

wilgotna szyba

Każda budowa obiektu, bez względu na właściwości terenu określonego jako miejsce budowy, zakłada położenie izolacji przeciwwilgociowej, mającej na celu ochronę murów przed wchłanianiem wilgoci; jest to najczęściej wilgoć z opadów atmosferycznych, wód gruntowych oraz bliskości zbiorników wodnych, których wody, w okresie wzmożonych opadów występują poza brzegi zbiornika.

Taka zapobiegliwość dotyczy przede wszystkim budownictwa nowoczesnego, natomiast istniejące już budynki, liczące sobie kilkanaście lub kilkadziesiąt lat są bardziej narażone na nasiąkanie wilgocią, ze względu na zużycie się ewentualnych izolacji lub kruszenia się starych tynków czy wierzchniej warstwy murów.

Zawilgocenie i zalanie budynków

Z pewnością każdy widział mokre ślady, odznaczające się na elewacjach po obfitych opadach deszczu, bądź ślady po powodzi – z biegiem czasu zewnętrzna warstwa wysycha, lecz warstwy wewnętrzne chłoną wilgoć, wnikającą coraz głębiej, aż ukaże się ona na tynkach we wnętrzu budynków. Tego typu zawilgocenia należ jak najszybciej usunąć, ponieważ następnym krokiem jest pojawienie się pleśni i grzybów, które w późniejszym czasie uniemożliwia zaadaptowanie pomieszczenia na cele mieszkalne lub inne użytkowe.

Osuszaniem budynków zajmują się firmy wyspecjalizowane w różnych, inwazyjnych i nieinwazyjnych metodach usuwania wilgoci z murów i ścian, najczęściej lokali mieszkalnych oraz adaptowanych do celów mieszkalnych lub usługowych. Prace prowadzone są przed planowanym remontem pomieszczeń, a ich przebieg i długość trwania zależny jest od stopnia zawilgocenia ścian.
Stopień zawilgocenia oraz wybór metody osuszania jest oceniany przez specjalistów, więc na podstawie tylko oględzin nie można stwierdzić, która metoda jest najlepsza. Dlatego też decyzja podejmowana jest po odpowiednich badaniach.

Osuszanie technologiczne

Podczas budowy w trakcie różnych procesów technologiczny wprowadzamy mnóstwo wilgoci. Jest to zjawisko zupełnie naturalne i normalne. Murowanie, tynkowanie, wykonywanie posadzek, szpachlowanie oraz wiele innych prac budowlanych lub wykończeniowych zużywa mnóstwo wody.

Samoistne wysuszenie, odparowanie wilgoci może trwać bardzo długo – nawet kilka miesięcy. Jest to często problemem dla inwestora lub wykonawcy, ponieważ powstrzymuje kolejne etapy prac.

Samo ogrzewanie i czekanie na wyschnięcie wydłuża czas budowy oraz generuje duże koszty.

Dlatego proponujemy skorzystanie z Naszej oferty usuwania wilgoci technologicznej. Zastosowanie odpowiednio dobranych urządzeń pomoże usunąć nadmierną wilgoć w stosunkowo krótkim czasie.

Metody osuszania budynków

Rozróżniamy kilka metod osuszania budynków. Zaliczymy do nich:

  • metodę inwazyjną,
  • metodę nieinwazyjną,
  • naturalną,
  • wymuszoną.

Decyzja o zastosowaniu metody inwazyjnej podejmowana jest w momencie głębokich zawilgoceń i polega ona na wywierceniu w murach otworów prostych lub umieszczonych pod odpowiednim kątem oraz wpuszczeniu w nie specjalnych substancji aktywującej proces wypychania wilgoci na zewnątrz ścian. Preparaty użyte do tej metody są produkowane na bazie krzemów, silanów i akrylanów, a w wielu przypadkach te preparaty sprawdzają się w stu procentach.

Inną tego typu metodą jest przecięcie ścian metalowymi płytami, dzięki którym fachowcy mają łatwiejszy dostęp do zawilgoconych ścian oraz mogą skuteczniej je osuszyć. Metoda jest bardzo inwazyjna i wymaga dużego doświadczenia pracowników firmy w tego typu czynności, jest stosowana dużo rzadziej niż metoda iniekcji, ale równie dobrze sprawdza się w praktyce.

Najbardziej skuteczną metodą jest osuszanie: osuszaczami powietrza, wentylatorami i nagrzewnicami – najczęściej stosuje się je aby usunąć wilgoć technologiczną (tynki, posadzki, gładzie, itp.) oraz w mieszkaniach o niewielkim stopniu wilgoci lub też po bardzo niedawnym zalaniu, gdzie mury nie zdążyły jeszcze wchłonąć wody w stopniu całkowitym i nie są „spuchnięte”.

Równie skuteczną metodą osuszania jest zastosowanie elektroforezy – to metoda nieinwazyjna polegająca na odwróceniu ruchu kapilarnego wody, innymi słowy, wytworzona polaryzacja wymusza cofanie się wody do gruntu, tym samym uwolnienie ścian z wilgoci. Jest to dość skomplikowana metoda, lecz znakomicie sprawdzająca się w obiektach narażonych na regularne podtopienia, gdyż wytwarzana bariera elektromagnetyczna stanowi niejako izolację przeciwwilgociową.

Osuszanie budynków

W wielu miastach znajdziemy firmy specjalizujące się w osuszaniu budynków, do jednych z nich możemy zaliczyć Poznań, gdzie oferujemy swoje usługi. Nasza firma wykona wszelkie zlecenia dotyczące pozbycia się nadmiaru wilgoci z budynków. Oferujemy szeroki zakres różnych osuszaczy powietrza, wentylatorów oraz nagrzewnic. Dobieramy ilość oraz rodzaj sprzętu w zależności od potrzeby. Wykonujemy pomiary wilgotności. Doprowadzamy wilgotność ścian oraz posadzek do konkretnych wymagań procentowych (układanie deski podłogowej, szpachlowanie, malowanie). Dowozimy sprzęt na miejsce oraz przeprowadzamy szkolenia z obsługi.