Ile potrzeba czasu, aby osuszyć piwnicę w domu jednorodzinnym?

Ile potrzeba czasu, aby osuszyć piwnicę w domu jednorodzinnym - obrazek

Zalana piwnica może być źródłem poważnych problemów, które związane są nie tylko z brakiem szansy jej użytkowania, ale również z osłabianiem struktury całego budynku. Do tego dochodzi rozwój pleśni i grzybów, co z kolei przekłada się na zagrożenie pojawienia się rozmaitych chorób. Co więc robić wówczas, gdy poziom wilgoci jest zbyt wysoki?

Należy czym prędzej przejść do osuszania budynku. Każde opóźnienie w tym przypadku może prowadzić do pogorszenia sytuacji – mury będą nasiąkać wodą, przez co usunięcie wilgoci stanie się trudniejsze i bardziej czasochłonne. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem wydaje się wynajem osuszaczy. Oczywiście odpowiednio dobranych pod względem sposobu wykonania i konkretnych parametrów technicznych.

Jak długo trwa osuszanie zalanej piwnicy?

Odpowiedź na tak postawione nie jest prosta. Wiele zależy bowiem od poziomu wilgoci znajdującej się w murach i w podłodze. W przypadku niewielkiego zawilgocenia, które objęło głównie zewnętrzne warstwy ścian, osuszanie potrwa zaledwie kilka dni. Oczywiście pod warunkiem użycie właściwych sprzętów.

Gorzej wygląda sytuacja, kiedy to w piwnicy długo utrzymywała się stojąca woda, a zawilgoceniu uległy także głębsze warstwy murów. Wtedy wszelkie prace porządkowe okażą się znacznie bardziej skomplikowane i czasochłonne. Całość może potrwać nawet kilka tygodni.

Przebieg omawianego procesu nie zależy jednak wyłącznie od poziomu zalania. Istnieją bowiem metody, które pozwalają go skrócić. Polegają one, rzecz jasna, na doborze właściwych sprzętów. Wynajem osuszaczy powinien więc uwzględniać szereg istotnych kryteriów, które mają wpływ na podejmowane decyzje.

Jak dobierane są urządzenia i metody osuszania?

W celu uzyskania najlepszych rezultatów, do omawianego zadania trzeba podejść etapami, z właściwym przygotowaniem. Tylko wtedy możliwa stanie się w pełni sprawna realizacja, bez względu na poziom zalania oraz specyfikę pomieszczenia.

  1. Na początek niezbędna jest dokładna analiza problemu. Specjaliści sprawdzają, jak bardzo zawilgocone są ściany. Oceniają również wielkość wnętrza i panujące w nim warunki.
  2. Na podstawie zebranych informacji dokonywany jest wybór osuszaczy. Ogromne znaczenie mają ich parametry techniczne, takie jak chociażby wydajność.
  3. Należy pamiętać, że podczas osuszania temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić ponad 20 stopni Celsjusza. Wnętrze musi być zamknięte, a poziom wilgotności wynosić od 30 do 90 procent.
  4. Gdy w piwnicy zostaną szczelnie zamknięte wszystkie okna, drzwi oraz otwory wentylacyjne, dobrane sprzętu zostają umiejscowione na samym środku, tak aby cały proces okazał się maksymalnie efekty.
  5. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wprowadzone mogą zostać pewne zmiany. Dotyczą one najczęściej dołączenia kolejnych urządzeń, które umożliwią przyspieszenie usuwania wilgoci.

Wynajem osuszaczy w razie zalania piwnicy w domu jednorodzinnym wydaje się rozwiązaniem optymalnym. Tego typu usługi pozwalają bowiem skorzystać nie tylko z wysokiej jakości sprzętów, ale także z wiedzy profesjonalistów. Wykonają oni zadanie związane z usunięciem nadmiaru wilgoci lub poinstruują, jak prawidłowo obsługiwać udostępnione urządzenia.

Wszystko to przełoży się na znaczne skrócenie osuszania. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku intensywnego zalania, kiedy to wilgoć dosięgnęła głębszych warstw ścian oraz podłogi. Oczywiście za każdym razem należy zwrócić uwagę, jakiego dokładnie rodzaju osuszacza są użytkowane. Największe znaczenie mają, rzecz jasna, ich parametry techniczne.