Metody osuszania obiektów z wilgoci

Każda budowa obiektu, bez względu na właściwości terenu określonego jako miejsce budowy, zakłada położenie izolacji przeciwwilgociowej, mającej na celu ochronę murów przed wchłanianiem wilgoci; jest to najczęściej wilgoć z opadów atmosferycznych, wód gruntowych oraz bliskości zbiorników wodnych, których wody, w okresie wzmożonych opadów występują poza brzegi zbiornika. Taka zapobiegliwość dotyczy...